Separatus

Photo project “Separatus” is characterized by a contrast black and white photography, which it’s key element is color accent.

Projekt fotograficzny “Separatus” charakteryzuje się kontrastową czarnobiałą fotografią, której kluczowym elementem jest jej kolorowy akcent.Leave a comment