Szymon / 2017


It’s been two years since our last session. Szymon from Warsaw came for a new photoshoot.

Minęły dwa lata od naszej ostatniej sesji. Szymon z Warszawy przyjechał na nową sesję.

Photoshoot progress
25%

Leave a comment