Adrian / 2017


Adrian from Cracow area came for the photoshoot to expand his modelling portfolio. Great face, great physical conditions and great effects of cooperation!

Na sesję przyjechał Adrian spod Krakowa celem rozbudowy portfolio. Świetna twarz, świetne warunki fizyczne i świetne efekty współpracy!

Photoshoot progress
85%

Leave a comment