BECOME A MODEL / ZOSTAŃ MODELEM


Do you want to arrange a photo shoot?

I am a photographer who focuses primarily on male artistic photography, therefore the following text is addressed to the male part of the readers.

You do not have to be a model to do it – you just need to look good, must not feel embarrassed in front of the lens and you need to have at least a bit of artistic soul. Of course, your construction is important – you can not be obese or overweight – unfortunately, chiaroscuro in photography is merciless and all your cons will be highlighted. Therefore, you must focus on the strengths that can certainly be strong facial features, expressive cheekbones, energetic eyesight, slim or sculpted body, and for the purpose of the session – a good attitude and sense of humor. Session under stress is not a session…

If you meet the above criteria, answer the question whether in the case of a positive decision you are able to get to the place of the session, that is to Racibórz. Pictures in addition to open air space are made in a professional photo studio – Milk Studio. Sessions depending on the set of photos may take from an hour (in the case of individual portraits) to many hours or days (in the case of large complicated sessions or the construction of the entire portfolio). At each session I also have a make-up artist who will prepare you for photos, help with styling or assist in the implementation of the session.

Finance is the last important element. I do most of the sessions for a fee, but depending on the type of photos, the fee may be symbolic covering the costs of the studio – then I take pictures in the so-called TFP mode (Time for Prints – now known colloquially as “posing for pictures”). In the case of larger sessions, especially those that will not bring anything new to my portfolio, the photo fees will be higher. In both cases you will receive an invoice or a cooperation agreement. For example, a simple session consisting of three stylizations (each for two photos ready) is already PLN 600. The rate and terms of cooperation agreed before the session will not change during the session, unless the agreement of both parties. Making one portrait is a much lower cost. I do not give a price list here, because in most cases the price is set individually. It happens that your predispositions are so big that the cost of the session will be lowered or even lifted – I never exclude such situations.

 

How can you know if you suit for the photo shoot?

For each application, the most important and necessary element is the polaroids – simple photos presenting in a natural way without foundation and fanciful hairstyle your present appearance on a uniform background, e.g. a wall. Before you send an inquiry ask someone to take you such photos – do not worry, they do not have to be extraordinary, they can be done even with a cell phone. You just have to remember to make them in daylight in natural light – ideally facing the window.

Different agencies require different settings – I need a photo of the face (bust) on the front, on the side and, for example, on the back. The same applies to the polaroids of the entire body – front, side, back. These, however, we do in the underwear itself, the best bright, uniform. Additionally, you can make polaroids showing how you deal with posing. When do we do what polaroids? If you are only interested in a portrait, you send the polaroids of the face itself – if the session is to be more extensive then you are preparing full polaroids. However, if you have a reduced self-esteem and you think you are only suitable for portraits, I also encourage you to send a full set – be judged by a professional eye – maybe it is not as bad as you think. Below you have an example of correct polaroids.

Send application (do not forget to add polaroids):

UPLOAD POLAROIDS / ZAŁADUJ POLAROIDY (MAX 2MB PER FILE / PLIK):

 

 

I try to respond to every message – however, due to the chronic lack of time, I answer first of all those inquiries that are interesting. Immediately I warn you that I happen to be unresponsive to people who simply not fit for it. The most important thing, however, is that if I find that you are unsuitable for cooperation – maybe you just do not fit in with the atmosphere of the photos I take. Then do not take offense but do not give up – try your strength somewhere else.

 

Chcesz umówić się na sesję zdjęciową?

Jestem fotografem, który skupia się przede wszystkim na męskiej artystycznej fotografii dlatego też poniższy tekst skierowany jest właśnie do męskiej części czytelników.

Nie musisz być modelem by to zrobić – wystarczy, że dobrze wyglądasz, nie czujesz skrępowania przed obiektywem i masz choć odrobinę artystycznej duszy. Twoja budowa oczywiście ma znaczenie – nie możesz być otyły lub mieć nadwagi – niestety światłocień w fotografii jest bezlitosny i wszystkie Twoje minusy uwypukli. Dlatego trzeba skupiać się na atutach, którymi z pewnością mogą być mocne rysy twarzy, wyraziste kości policzkowe, energetyzujący wzrok, szczupłe lub wyrzeźbione ciało, a do celów samej sesji – dobre nastawienie i poczucie humoru. Sesja w stresie to żadna sesja…

Jeśli spełniasz powyższe kryteria odpowiedz jeszcze sobie na pytanie czy w przypadku pozytywnej decyzji jesteś w stanie dojechać na miejsce sesji czyli do Raciborza. Zdjęcia oprócz plenerów wykonywane są w profesjonalnym studiu foto – Milk Studio. Sesje w zależności od planu zdjęciowego mogą zająć od godziny (w przypadku pojedyńczych portretów) do wielu godzin czy całych dni (w przypadku dużych skomplikowanych sesji czy budowy całego portfolio). Na każdej sesji towarzyszy mi również wizażysta, który przygotuje Cię do zdjęć, pomoże przy stylizacji lub będzie asystował w realizacji sesji.

Ostatnim ważnym elementem są finanse. Większość sesji wykonuję odpłatnie lecz w zależności od rodzaju zdjęć opłata może być symboliczna pokrywająca koszty studia – wówczas zdjęcia wykonuję w tzw. trybie TFP (z ang. “Time for Prints” czyli czas za odbitki – dzisiaj znane potocznie jako “pozowanie za zdjęcia”). W przypadku większych sesji, w szczególności tych, które nie wniosą niczego nowego do mojego portfolio opłaty za zdjęcia będą większe. W obu przypadkach dostaniesz rachunek lub fakturę oraz umowę o współpracy. Dla przykładu prosta sesja składająca się z trzech stylizacji (każda po dwa zdjęcia na gotowo) to koszt juz od 250 zł. Ustalona przed sesją stawka i warunki współpracy nie zmienią się w trakcie sesji, chyba że za porozumieniem obu stron. Wykonanie jednego portretu to znacznie niższe koszty. Nie podaję tu cennika, gdyż w większości przypadków cena ustalana jest indywidualnie. Zdarza się, że twoje predyspozycje są na tyle duże, że koszt sesji zostanie obniżony lub nawet zniesiony – nigdy nie wykluczam takich sytuacji.

 

Jak sprawdzić czy się nadajesz?

Przy każdym zgłoszeniu najważniejszym i niezbędnym elementem są polaroidy – proste zdjęcia prezentujące w naturalny sposób bez podkładu i fikuśnej fryzury twój obecny wygląd na jednolitym tle, np. ścianie. Zanim wyślesz zapytanie poproś kogoś o zrobienie Tobie takich zdjęć – nie martw się, one nie muszą być nadzwyczajne, mogą być zrobione nawet komórką. Musisz tylko pamiętać by zrobić je w dzień przy naturalnym świetle – najlepiej ustawiając się frontem do okna.

Różne agencje wymagają różnych ustawień – mnie wystarczy zdjęcie twarzy (popiersie) z przodu, z boku i na przykład z tyłu. To samo dotyczy polaroidów całej sylwetki – przód, bok, tył. Te natomiast robimy w samej bieliźnie najlepiej jasnej, jednolitej. Dodatkowo możesz zrobić polaroidy pokazujące jak radzisz sobie z pozowaniem. Kiedy robimy jakie polaroidy? Jeśli jesteś zainteresowany tylko portretem to wysyłasz polaroidy samej twarzy – jeśli sesja ma być bardziej rozbudowana wówczas szykujesz pełne polaroidy. Jeśli jednak masz obniżoną samoocenę i sądzisz, że nadajesz się tylko do portretów również zachęcam do wysłania pełnego zestawu – daj się ocenić fachowym okiem – być może nie jest tak źle jak uważasz. Poniżej masz przykład poprawnych polaroidów.

Wyślij zgłoszenie (nie zapomnij dodać polaroidów):

UPLOAD POLAROIDS / ZAŁADUJ POLAROIDY (MAX 2MB PER FILE / PLIK):

 

 

Staram się odpowiadać na każdą wiadomość – jednakże ze względu na chroniczny brak czasu odpowiadam przede wszystkim na te zapytania, które są interesujące. Od razu uprzedzam, że zdarza mi się nie odpowiadać osobom, które się do tego po prostu nie nadają. Najważniejsze jednak jest to, że jeśli uznam, że nie nadajesz się do współpracy – być może po prostu nie wpasowujesz się w klimat zdjęć, które wykonuję. Wówczas nie obrażaj się ale i nie poddawaj – próbuj sił gdzie indziej.